آهنگ جدید راغب آواره Avareh Ragheb

آهنگ جدید راغب آواره Avareh Ragheb
راغب آواره
عاشق کش زیبای من
نوش جانت همه دارایی من
ای خانه ات آباد مرا ویرانه کردی
از خانه گریزان مرا دیوانه کردی
دریاییو از ماهی مگر خبر نداری
من غرق توام اما مرا باور نداری
آواره که ترسی از خیابان ندارد