کمال طلبی چگونه ما را به یک انسان شکست خورده تبدیل می کند؟ - فرافکر

شاید شما هم جزو آن دسته افرادی باشید که می گویند: کمال طلبی اتفاقا خیلی هم خوب است!
پس بیایید با هم در این ویدیو ببینیم که کمال طلبی چطور و از چه راه هایی زندگی ما را نابود می کند و از ما یک فرد شکست خورده می سازد؟

اجتناب
اولین اتفاقی که کمال طلبی رقم می زند، اجتناب است.
یعنی من زمانی که می خواهم کارها را انجام دهم، یک سری فاکتور و معیار سخت و سنگین برای خودم تنظیم می کنم که مانع حرکت من می شود.
بنابراین با وجود این معیارها، برای اینکه یک انسان شکست خورده نباشیم، از انجام کارها اجتناب می کنم.

مثلاً می خواهی در کنکور شرکت کنی، وارد یک رابطه عاطفی شوی، شغل انتخاب کنی، یا هرچیزی، معیارهایت را به قدری بزرگ انتخاب می کنی که فاصله تو با آن معیارها خیلی زیاد می شود.

در این شرایط ما حتی اگر به سمت آن معیارها حرکت کنیم، با مشکلات و سختی ها روبرو می شویم و ممکن است دردناک باشد.
در نتیجه برای برداشتن قدم بعدی، برای رسیدن و دست یافتن به معیارهای بزرگ بعدی، دچار شک و تردید می شویم. چراکه نمی خواهیم یک فرد شکست خورده باشیم.
بنابراین در کمال طلبی حتی اگر در قدم اول اجتناب نکنیم، در قدم های بعدی بالاخره به مرحله ی اجتناب خواهیم رسید.

اگر شما دچار تله کمال طلبی هستید، برای ما از تجربه های خود بگویید.
کمال طلبی چه مشکلاتی ایجاد برای افراد کمال طلب می کند؟
کمال طلب ها چه ویژگی هایی دارند؟
چه راه هایی برای کنترل و بهبود آن وجود دارد؟
http://farafekr.com/perfectionism-and-failure/