سقف پاسیو - سقف حیاط خلوت

سقف پاسیو موجب پاک ماندن منزل یا ساختمان از آلودگی هایی نظیر گردو غبار می شود و در ساختمان کارامد بوده و تاثیر بهتری برای ساکنان خواهد داشت.برای کسب اطلاعات بیشتر https://sarinpoosh.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/ کلیک نمایید.