هزینه های پنهان چیه ؟ که شرکتهای بیمه پرداخت نمیکنند

میدونید "هزینه های پنهان" بیمه چیه؟
چه هزینه هایی هست که حتی در صورت داشتن بیمه تکمیل درمان خوب، هیچ شرکت بیمه ای بهتون پرداخت نمیکنه؟؟!

برای دریافت رایگان جدیدترین فیلمهای آموزشی کلمه "عضویت" رو به شماره زیر واتساپ کنید.
+989205469163

امیرحسین داودی
مشاور و مدرس کسب و کار بیمه
کارت ویزیت:
https://zil.ink/ahdavoudi
کانال آموزشی:
https://t.me/ah_davoudi_channel