برس موی حرارتی ProWave مدل Pw-5112

رسیدن به حداکثر دما در 6 دقیقه
کنترل دما از 140 تا 230 درجه سانتی گراد
دارای کابل 3 متر
بدنه بسیار سبک
دارای سیستم Ionic خودکار
قابل استفاده با مواد کراتینه
خاموش شدن دستگاه پس از 30 دقیقه به صورت خودکار
داشتن خاصیت Hold دما
https://goo.gl/5ZXWun
https://www.malaghe.com/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88/2897-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-prowave-%D9%85%D8%AF%D9%84-pw-5112.html?search_query=5112&results=1