وسط کنسرت با عشقش روبرو میشه - سریال ملکه گدایان - قسمت 18

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان
www.3rialha.ir/fa/iranian-series/item/148
سریال ملکه گدایان (The Queen of The Beggars) ملکه همه را بسیج کرده است که البرز را پیدا کنند اما البرز خود را از دسترس خارج کرده و افرا خود را به او می رساند، عاشقانه ی آن دو در حال اوج گرفتن است که ...