بارش باران در بخش‌ هایی از شمال غرب و غرب کشور

کارشناس هواشناسی امروز و فردا بارش باران در بخش‌هایی از شمال غرب و غرب کشور خبر داد