فیلم سینمایی هیهات

فیلم سینمایی "هیهات" در مورد ارتباط مردم دوران قدیم با فرهنگ و مردم عاشورایی است.در مورد شوق و احساسات مردم در خواندن زیارت و دعای توسل حس غیرت مردم با پیروزی سیدالشهدا تاثیرگذاری مردم و ماندگاری خطبه حضرت زینب رویارویی مدافعان حرم با داعشی های توصیف زیبای این فیلم است.
برای دیدن کامل این فیلم به سایت سینمامارکت مراجعه کنید : https://www.cinemamarket.ir/p/2478