فیلم معرفی انواع سرنگ در تجهیزات پزشکی خسروی دانش

فیلم معرفی انواع سرنگ ها در تجهیزات پزشکی خسروی دانش
(سرنگ ساده، سرنگ لوئرلاک، سرنگ حلما، سرنگ 60گاواژه)

آدرس سایت:https://tajhizat-pezeshki.com/
شماره واتساپ:989052733424+

آدرس:صادقیه،خیابان طاهریان
شماره تماس: 989212978468+