تقابل ازدواج سنتی با مدرنیته بخش اول

*چه تفاوت میان ازدواج سنتی با مدرنتیه وجود داره؟
*ازدواج سنتی چه مشکلاتی با خودش بهمراه داشت!؟
*ازدواج مدرنیته یعنی چه!؟
در این پادکست به این مطالب می پردازیم

برگرفته از کتاب عقلب
نویسنده: مصطفی بیت سعید
گوینده: علی خان آبادی