آموزش کار با T-Splines در Rhino

آموزش ساخت هلیکوپتر با T-Splines در Rhino
دانلود رایگان این آموزش از لینک زیر:
https://architect-shop.com/product/learn-build-helicopter-tsplines/