آموزش کار با فلزیاب گنج یاب

آموزش کار با فلزیاب
آموزش کار با فلزیاب به نحوه کار فلزیاب METAL DETECTOR ارتباط دارد و کار با فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد وی دی ای VDI که نرم افزار ان دارای تنظیمات کامل انالیز یا فیلتر طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE میباشد با مغناطیس سنج مگنتومتر تصویری یا فلزیاب پالسی تصویری تفاوت زیادی دارد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---
09126270600