فیلم Secret Society of Second Born Royals 2020 جامعه مخفی فرزندان دوم با دوبله فارسی

خلاصه:
فیلم جامعه مخفی فرزندان دوم خاندان های سلطنتی (Secret Society of Second-Born Royals) ماجراهای سام را در یک برنامه آموزشی کاملاً مخفی برای طبقه جدیدی از فرزندان دوم خاندان های سلطنتی که وظیفه نجات جهان را دارند، دنبال می کند.