آموزش مهارت های هفتگانه یا ICDL مهارت اول ، آشنایی با سخت افزار کامپیوتر

آموزش مهارت های هفتگانه یا ICDL مهارت اول ، آشنایی با سخت افزار کامپیوتر
دوره های آموزشی توسینسو بهترین در ایران
کاملا تضمینی
https://tosinso.com