زیر باران دوشنبه ( فاطمیه نزدیک است) صابر خراسانی | شعرخوانی حضرت زهرا (س)

مداحی نوحه دلسوز برای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
روضه : زیر باران دوشنبه بعد از ظهر باصدای حاج صابر خراسانی
مراسم عزاداری ایام فاطمیه 1397
Saber Khorasani, Shahadat Seyeda Fatima Zahra(sa) Farsi nohay with lyrics 2019

متن: زیر باران دوشنبه بعد از ظهر اتفاقی مقابلم رخ داد وسط کوچه ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد سیب ها روی خاک غلطیدند چادرش در میان گرد وغبار قبلا این صحنه را...نمی دانم در من انگار می شود تکرار آه سردی کشید،حس کردم کوچه آتش گرفت از این آه و سراسیمه گریه در گریه پسر کوچکش رسید از راه گفت آرام باش! چیزی نیست به گمانم فقط کمی کمرم دست من را بگیر، گریه نکن مرد گریه نمی کند پسرم چادرش را تکاند، با سختی یا علی گفت و از زمین پا شد پیش چشمان بی تفاوت ما ناله هایش فقط تماشا شد صبح فردا به مادرم گفتم گوش کن! این صدای روضه کیست طرف کوچه رفتم و دیدم در و دیوار خانه ای مشکیست با خودم فکر می کنم حالا کوچه ما چقدر تاریک است گریه، مادر، دوشنبه در کوچه راستی! فاطمیه نزدیک است