خرید گل و گیاه مصنوعی

گل های مصنوعی به دلیل بی نیازی از نور، آب، خاک و ماده غذایی، هیچ گونه گلدان یا بستر خاصی نداشته و وزن آنها بسیار سبُک است. نگهداری گل مصنوعی بسیار آسان و تقریبا بدون هزینه است و در تمامی طول سال، به مدت طولانی و در هر گونه شرایط محیطی زیبایی و شادابی خود را حفظ می کند.

https://bit.ly/393xwQm