آموزش تعمیرات موبایل - آشنایی با قطعات اصلی موبایل - نسخه رایگان

برای دریافت 52 ساعت ویدئوی آموزش تعمیرات موبایل که آموزش های باز و بسته کردن بیش از 300 مدل گوشی نیز در آنها قرار داده شده است می توانید به وب سایت آکادمی تعمیرات موبایل البان به آدرس https://academy.elbaan.com/elearning/ مراجعه کنید. پس از دیدن این ویدئوها با معرفی آموزشگاه جهت دریافت مدرک فنی و حرفه ای نیز می توانید اقدام کنید. همچنین در پایان این پکیج امکان سه روز رفع اشکال حضوری در مجموعه تعمیرات موبایل البان را نیز به همراه رفع اشکال تلفنی به مدت شش ماه خواهید داشت.
برای راه اندازی کسب و کار خود همین امروز اقدام کنید.