جلسه 7 فیزیک دهم- کمیت های اصلی و فرعی - محمد پوررضا

آموزش مبحث "کمیت های اصلی و فرعی" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است. شماره تماس: 09355465946
www.hamyarphysic.ir