مسابقه کشتی کج براک لزنر در مقابل تریپل اچ در رسلمنیا 29

http://sapp.ir/movie_fakt
به نام خدا
دوستان عزیز به دلایل شایعه هایی مبنی بر قطع شدن تلگرام در کشور ما
کانال دیالوگ ماندگار و فکت مووی که در تلگرام هم بسیار پرطرفدار بود در اینجا شروع به فعالیت میکند لطفا ما رو دنبال کنید.

http://sapp.ir/movie_fakt