نابغه ی انتخابات آقای مهرعلیزاده(حتما ببینید)

آقای مهر علیزاده که قبلا مدرک دکتری رئیسی به شکل عجیبی معادل سازی کرد با انتشار این کلیپ مدرک دکتری خودشو زیر سوال برد.
البته لازم به ذکر می باشد که ایشون مدرک دکتری ندارند و نتوانستند پایان نامه ی خودشان را دفاع کنند!
ظاهرا آقای همتی و مهرعلیزاده با ایجاد فضای ترس در بین مردم تلاش دارند به آرای مردم برسند.