طرحواره نقص شرم فاطمه بناکار

طرحواره نقص شرم فاطمه بناکار

در طرحواره یا تله نقص شرم، شخص احساس می کند در مهمترین جنبه های شخصیت اش، ناقص، نامطلوب، بد، حقیر و بی ارزش است. همچنین، شخص تصور می کند در نظر اطرافیان و افراد مهم زندگی اش نامطلوب و کم به حساب می آید.
حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد، طرد، سرزنش، کم رویی، مقایسه های نابجای خود با دیگران، احساس ناامنی در حضور دیگران و حس شرمندگی در ارتباط با عیب و نقص های درونی از دیگر تبعات این تله است.
بسیاری از این نواقص فقط تصور او هستند و حتی واقعیت هم ندارند.

هر کدام از افرادی که در تله نقص و شرم گرفتار شده اند، به شکل خاصی با این تله برخورد می کنند. برخی از آنها اعتماد به نفسشان را از دست می دهند و برخی دیگر چنان رفتار می کنند که انگار اصلا دچار این تله نیستند و ظاهری عالی و قوی دارند ولی این فقط ظاهر قضیه است.

وبسایت:
https://fatemebanakar.com/
اینستاگرام:
https://instagram.com/fateme_banakar
تلگرام:
https://t.me/fatemebanakar