علائم گنج

علائم گنج
علائم گنج برای کار با فلزیاب فقط جهت راهنمائی مفید میباشد و علائم گنج در صحنه کار باید شرایط واقعی یک علامت مربوط به ساخت واقعی انسان را داشته باشد و ترکیب از علائم گنج از تغییرات طبیعی زمین نباشد
اینکه این که علامتی وجود داشته باشد و مفهوم ان حتماً نشانه وجود گنج باشد استناد قاببل قبولی ندارد یا هر نوع علامت در بیابان یا کوهستان نشانه وجود گنج در ان محدوده نمی باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34