ادم وابسته

الان یه ادن وابسته، یه ادم ضعیفیه
اونایی که میگن منو ول کرد و رفت
خب تو ادم وابسته ای
الان هویت تو زیر سوال رفته
اون تو زندگیه شما نیست
ولی شما نگرانی؟ناراحتی؟
خب این نشانه وابستگیه
یه ادم وابسته میدونه رابطه ای که توش هست یه رابطه اشتباهیه
ولی نمیتونه جدا بشه.
برای اینکه بتونی رابطتو از رو مدار وابستگی دور کنی با https://jazbplus.com همراه باشید.