اجرای راتین رها در جشن تربیت بدنی کرمان

قسمتی از اجرای «راتین» رو در ورزشگاه امام علی کرمان در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ مشاهده می‌فرمایید...

آهنگ اول: «جبر احساس» از راتین رها
آهنگ دوم: «دریاب» از راتین رها

@ratinraha

#راتین #راتین_رها #کرمان #کرمانی #اجرای_راتین_رها
#ratin #ratinraha #ratin_raha