موهای وز و فر این ماسک خانگی را از دست ندهند!

اگر شماهم موهای فر یا وز دارید باید بیشتر از دیگر انواع موها به آنها رسیدگی کنید زیرا علاوه بر جنبه زیبایی و آرایش مو باید به فکر حفظ سلامتی و شادابی آنها نیز باشید در این ویدیو به شما یک ماسک خانگی موثر در این خصوص معرفی میکنیم .