رفع موی زائد صورت

واسه از بی بردن موهای صورت راه های زیادی وجود داره یه عده بند میندازن یه عده هم از کرم های موبر صورت استفاده می کنن یه عده هم از بند انداختن صورت به علاوه ی کرم های موبر استفاده می کنن
https://haftoyek.com