جلسه چهارم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - اگر میخواهید خوش خط شوید با دیدن مجموعه فیلم های آموزش خط خودکاری که در سایت پادافن (پارک دانش و فناوری) با همکاری استاد میلاد قاسمی آموزش داده شده است به راحتی خوش خط شوید. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat این آموزش ها مناسب مقاطع ابتدایی هستند.
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.