به آتش کشیده شدن کاخ ریاست جمهوری قرقیزستان

مخالفان نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان شب گذشته با حمله به کاخ ریاست جمهوری بخش هایی از آن را آتش زدند.