ترالی اورژانس 5 کشو تمام ABS (ترالی کد) ktsalamat.com

کیان طب سلامت ، تولید کننده انواع ترالی های بیمارستانی :
ترالی اورژانس:
جنس تمام ABS
دارای چرخهای ABS ترمزدار
دارای قفل مرکزی برای کشوها
دارای چراغ معاینه
دارای پایه سرم چهار پر
دارای تخته شوک
داخل کشوها شبکه بندی شده جهت گذاشتن داروها و مواد مصرفی
دارای جای کپسول اکسیژن
دارای پریز برق
قابل استفاده در مراکز درمانی و بخش های CCU و ICU
http://ktsalamat.com