آموزش نقشه برداری با پهپاد - قسمت سوم

در این قسمت از دوره جامع آموزشی پهپاد فتوگرامتری به معرفی خطاهای موجود در این سیستم و همچنین دوربین های مورد استفاده در نقشه برداری پهپاد مبنا پرداخته شده است. جهت دریافت "دوره غیرحضوری آموزش پهپاد فتوگرامتری" به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://maan.ir/product/uav_package