بیمه عمر مان بیمه ایران

بیمه عمر مان چیست؟

بیمه عمر مان یکی از زیر شاخه های بیمه های عمر و زیر گروه بیمه اشخاص محسوب می گردد.بدون شک می توان گفت بیمه مان بیمه ایران یکی از بهترین و کاملترین بیمه های عمر و سرمایه گزاری در صنعت بیمه محصوب می شود.اینکه ریشه کلمه مان از کجاست و چرا نام این بیمه را مان نهاده اند،در ابتدا مسئله مبهمی بود.ولی نزدیکترین دلیل پسوند مان در زبان اصیل ایرانی و کردیست که همانا خانه و کاشانه و محیطی امن است.

بیمه عمر مان در ابتدای شکل گیری بصورت کنسرسیومی درون سازمانی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت بیمه ایران معین (شاخه شرکت سهامی "بیمه ایران" در مناطق آزاد)که 98درصد سهام آن متعلق به بیمه ایران است،ارائه گردید،ولی با وجود ارائه خدمات خوب و متنوع توسط ایران معین و ارائه آموزشهای سیستماتیک بدلیل عدم درج آمار آن در عملکرد شعب و نمایندگیها مورد اعتراض مدبران شعب ، بخشی از بدنه مدیریتی و شبکه فروش قرار گرفت که بالاخره در دیماه 1396 کنسرسیوم لغو و بیمه عمر مان توسط شرکت سهانی بیمه ایران ارائه گردید.