آموزش نحوه ایجاد و باز کردن و بستن فایل در اکسل

برای مشاهده فیلم دوره کامل اکسل میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید
فیلم آموزش اکسل
برای مشاهده کامل این مبحث کامل میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید
آموزش ایجاد فایل جدیددر اکسل