جک و محاسبات نیرو هیدرولیک

برای این که ببینیم "" چیست و چگونه کار می کند باید با خصوصیات آن آشنا شویم. در واقع جک یا همان سیلندر هیدرولیک دستگاهی به شکل استوانه است که داخل این جک روغن وجود دارد که یک نیرویی روغن را با فشار به یک استوانه ی بزرگ تر منتقل می کند.