گیت کنترل تردد Tansa

"گيت کنترل تردد" به عنوان يکی از راهکار های کاربردی و مناسب جهت کنترل و محدود نمودن ورودی هر مجموعه می باشد. استفاده از اين گيت ها در مديريت هوشمند "حضورو غياب" و کنترل دسترسی بسيار مفيد خواهد بود.
گيت های کنترل تردد را از لحاظ کاربرد می توان به گروه های زير تقسيم بندی نمود:
1-گيت کنترل تردد فلزي سه اهرمی
2-گيت کنترل تردد شيشه ای
3-گيت کنترل تردد تمام قد
4-گيت کنترل تردد اتوماتیک باله ای

تماس: 02188312010 / www.toluetech.com