به زودی آهنگ سی سالگی از راتین رها / رقص آرین کوچولو

به زودی آهنگ سی سالگی از راتین رها / رقص آرین کوچولو
به زودی آهنگ انگیزشی و جدید «سی سالگی» با صدای راتین رها منتشر خواهد شد.
آرین کوچولو برادرزاده راتین رها میباشد که بر روی این آهنگ شادی کرده و رقصیده است.