حل پیغام SDK در ctrl+DJI

اگر شما هم حین استفاده از اپلیکیشن ctr+dji به این پیغام برخورد کردید، راه کار بالا رو حتما انجام بدید تا به نتیجه برسید.

برای اطلاعات و آموزشهای بیشتر در زمینه ی نقشه برداری و فتوگرامتری برد کوتاه به وبسایت www.maan.ir مراجعه کنید.