24 ترفند برای مانیکور کردن ناخن ها

در این ویدیو میتوانید 24 ترفند برای مانیکور کردن ناخن ها را در چند دقیقه ببینید این ویدیو برای دخترانی میباشد که میخواهند هنر طراحی برای ناخن را یاد بگیرند پس این ویدیو جذاب را از دست ندهید و از این ایده ها برای ناخن های خود استفاده کنید.