قلمرو افسون شده - Enchanted Kingdom 2014

مستند: قلمرو افسون شده - Enchanted Kingdom 2014 - در این مستند وارد سفری خارق العاده به قلمرو طبیعت خواهید شد تا متوجه شوید که طبیعت غریب تر، جادویی تر و اسرار آمیزترین چیزی است که شما در زندگی خود خواهید دید. جنگل های محسور کننده ، اعماق دنیای زیرین زمین ، گیاهان ماورائ طبیعه ای ، اقیانوس شگفت انگیز ، کوه های آسمانی ، تند آب ها و سرانجام به تماشای جشن جادوی طبیعت خواهید پرداخت که بزرگترین گردهمایی حیوانات وحشی بر روی زمین می باشد. - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat