آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد! غزل ۱۷۴ از سعدی

سعدی تخلص و شهرت «مشرف الدین» ، مشهور به «شیخ سعدی» یا «شیخ شیرازی که شاعر و نویسندهٔ بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. سعدی، شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمینهای دور و غریب بود.ره آورد این سفرها برای شاعر، علاوه بر تجارب معنوی و دنیوی، انبوهی از روایت، قصه ها و مشاهدات بود که ریشه در واقعیت زندگی داشت.
راوی استاد علیرضا معینی
تهیه و تدوین فیلم توسط آقای مجید خندلی در آلمان شهر برلین سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با سال ۱۳۹۹ هجری شمسی