مخملپاش*دستگاه مخمل پاش*چسب ضدآب*پودرمخمل*فرمول آبکاری*کروم حرارتی*فانتاکروم*جوهر آبکاری09362022208

کروم حرارتی
فرمول ابکاری حرارتی وپاششی
فانتاکروم پاششی
کسب وکار جدیدباسرمایه کم
دستگاه مخمل پاش
دستگاه ابکاری
09029236102 خانم قربانی مشاوره رایگان