دانلود پاورپوینت آشنایی با سازه های پنوماتیک و گنبد - شامل 43 اسلاید

✅دانلود پاورپوینت آشنایی با سازه های پنوماتیک و گنبد - شامل 43 اسلاید
✅فهرست مطالب:
⭐️بخش اول:آشنایی با سازه های پنوماتیک(بادی)
⭐️معرفی سازه های پنوماتیک
⭐️اساس طر احی و تحلیل سازه های پنوماتیک
⭐️انواع سازه های پنوماتیک
⭐️سازه های متکی به هوا
⭐️سازه های پرشده از هوا
⭐️بررسی نمونه های موردی
⭐️بخش دوم: آشنایی با گنبد
⭐️تعریف گنبد
⭐️انواع گنبد
⭐️گنبد در معماری ایران
⭐️تقسیم بندی نوع گنبدها
⭐️تحلیل اثر نیرو بر روی گنبد
⭐️انواع پوسته های آهیانه
⭐️انواع پوسته های خود
⭐️ساختار گنبد
⭐️منابع

✅جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2Ef2qqf