کارتون ماشا و میشا / خواب زمستانی

ماشا سعی می کند مانند خرس به خواب زمستانی برود اما گوسفند شمارش کلاسیک لذت را خراب می کند! لالایی با رقص و آواز زیاد به مهمانی خنده دار تبدیل می شود!