سخنان جالب معاون خبرگزاری تاس روسیه درباره دست دادن با رهبر

میخاییل گاسمن، معاون اول خبرگزاری تاس روسیه و نیز اولین خبرنگار خارجی است که پس از انتخاب شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور چین از او سوال پرسید.

گاسمن با اشاره به این مصاحبه می گوید: "دست دادن با رئیس شی جین پینگ، حس استواری یک رفیق را به من داد." او خیلی مهربان است و همیشه لبخند محبت آمیز بر چهره دارد."او مردی با افکار عمیق است و نیز دارای توانایی قوی تصمیم گیری و حدس و گمان است و درک و قضاوت دقیقی از وضعیت بین المللی دارد.

"مردم در اولویت" که او همیشه بر آن تاکید دارد، تنها یک شعار ساده نیست. او منش بزرگی دارد.

این ارزیابی میخاییل گاسمن، معاون اول خبرگزاری تاس روسیه است که درباره شی جین پینگ رهبر چین می گوید.