مجریوتولیدکننده سقف عرشه فولادی گرگان 9121505650

اجرا سقف عرشه فولادی با اكیپ متخصص نصاب حرفه ای آخرین قیمت را از ما بخواهید -شرایط در پرداخت- تولید كننده روزانه ٥٠٠٠عدد گلمیخ فورج سرد استاندارد ISO13918 ** نسل جدید فرم ورق عرشه ** رولفرم نسل جدید كاهش لرزش وكاهش پرت بتن ناظر مستقیم در هر كارگاه مجری پروژهای ایران مال - هتل نگین-سارینا٢-١٠٠٠واحدی خیابان پیامبر- مجتمع تجاری پزشكی پالیزی-بهمن گیر ازادراه تهران شمال-بهمن گیر تونل كندوان و دهها پروژه ملی كشور **.پاینترین قیمت. *** تلفن ٧٥٣٨٣-٠٢١ (٤٠ خط ارتباطی ) 09121505650