ما چه کرده ایم ؟ | 26 آبان سالروز آغاز امامت امام زمان در اجتماع بزرگ مردمی #عید_بیعت با امام عصر در سراسر کشور

ما چه کرده ایم ؟ | 26 آبان سالروز آغاز امامت امام زمان در اجتماع بزرگ مردمی #عید_بیعت با امام عصر در سراسر کشور

دانلود #کلیپ زیبا و اثرگذار

ما چه کرده ایم؟

علیرضا #پورمسعود

وعده ما: ۲۶ آبان، سالروز آغاز امامت امام زمان در اجتماع بزرگ مردمی #عید_بیعت با امام عصر در سراسر کشور

واحد مهدویت مصاف


توضیحات را در سایت مصاف یا عید بیعت بخوانید ...

سایت مصاف » http://masaf.irجدول یک آدرس های محل برگزاری در شهرهای مختلف | بروزرسانی اطلاعات تا 23 آبان
http://bayanbox.ir/view/7654594158391908503/13970823-01.jpg

جدول دوم | بروزرسانی تا 23 آبان ... »»
http://bayanbox.ir/view/7785259811080596164/13970823.jpg


منبع سایت مصاف و کانال مصاف در سروش » @masaf