دوره پرستاری | دوره کمک پرستاری (دوره بهیاری) در نیک اندیشان

آموزش حرفه ای و کاربردی کمک پرستاری و کمک بهیاری توسط جناب آقای سعید پرهام
در این دوره تمام مهارت های مربوط به کمک پرستاری (کمک بهیاری) به مهارت جویان آموزش داده میشود و ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی و مدرک بین المللی انگلستان، در انتهای دوره مهارت جویان معرفی به کار میشوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://nickandishan.com/cources/nursing-assistance-course/