رعایت پروتکل ‌های بهداشتی مردم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در تشریح نحوه اجرای مصوبات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ۹۰ درصد مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده اند.