تحلیل بورس!!!

????
بررسی بازار!
هفته سوم آذر
۲۱/آذر

⭐️با توجه به بیشتر شدن عرضه های اولیه و استقبال سرمایه گذاران امید به بازار نسبت به هفته های قبل بیشتر شد
اینستاگرام :Instagram.com/amirmahini.ir