خطای ردیاب

خطاهای ردیاب
خطاهای ردیاب در جستجو طلا در وضعیت شعاع زنی با موقعیت نقطه زنی میتواند متفاوت باشد و این تفاوت به نحوه کار فلزیاب انتنی در نوع فلزیاب METAL DETECTOR فرکانسی یا فلزیاب خوراکی تفاوت داشته در فلزیاب فرکانسی از نوع ردیاب فرکانسی میتوان با تعیین تنظیمات شرایط مطلوب را برای حذف خطا شکل داده ولی در ردیاب خوراکی یا ردیاب جیوه ای یا فانکشن ژنراتور نمی توان تنظیمات تغییرات را برای حذف خطا ایجاد نمود.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---
09126270600