چگونه سرفه‌های بیماران کرونایی را تسکین دهیم؟

سرفه های بیماران کرونایی بسیار دردناک و عذاب آور است و رعایت نکاتی جزئی می‌تواند آسیب‌های ناشی از این سرفه‌ها را تسکین دهد.